Privacy

Cine suntem

Această informare se referă la politica de protecția a datelor cu caracter personal pe website-ul nextmefit.com ,

administrat de:

NEXTME LAB S.R.L.

Sat Tomesti , Comuna Tomesti Commune, strada 1 Azaleei, Bloc 33A, etaj 4, Ap. 16, judetul Iasi , Romania

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/160/2022

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul nostru se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal


Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest. Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor, dar și pentru îndeplinirea sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le considerăm rezonabile.

Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

Ce date cu caracter personal colectăm

Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi.


Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei noastre doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.


Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.


Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități.

Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei noastre în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate.


Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe bază de consimțământ.

La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

Datele conturilor create de dumneavoastră pe website-ul nostru vor fi șterse automat dacă timp de 6 luni sunteți inactiv.

Datele din comenzile dumneavoastră eșuate sau în așteptare vor fi șterse automat dacă în termen de 60 de zile de la inițierea comenzii aceasta nu este finalizată.

Toate datele comenzilor vor fi menținute în arhiva comenzilor pe website, apoi vor fi șterse automat de pe website. Datele comenzilor au caracter contractual și fiscal, astfel încât vor fi păstrate potrivit legii, pentru a face dovada serviciilor, evidență fiscală și arhivare potrivit legii române.


În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, păstrăm datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.

Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați autorității naționale cu atribuții privind protecția datelor cu caracter personal din țara dumneavoastră.

Situații speciale

Utilizatori înregistrați

Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe website-ul nostru. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului.

Newsletter gratuit

Oferim persoanelor interesate posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail newsletterul nostru, care conține informări și linkuri către paginile website-ului nostru. În acest scop, colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru trimiterea de informări. Aceste date cu caracter personal sunt stocate cu grijă, pe un server din Uniunea Europeană, iar furnizorul de servicii tehnice este în Uniunea Europeană. În orice caz, abonații la newsletter se pot dezabona oricând, fie utilizând linkul de dezabonare automată din interiorul fiecărui e-mail, fie scriindu-ne direct. Pentru politica de procesare a furnizorului serviciului de newsletter click aici https://mailchimp.com/legal/ .


Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră (marketing), însă exclusiv prin texte în corpul mail-ului, trimiterea la pagini publicate pe website-ul nostru, precum și linkuri externe marcate vizibil și cu atenționare privind politica de privacy.


Comunicarea cu clienții

Comunicăm cu clienții noștri în virtutea raporturilor contractuale, pentru a satisface cât mai bine interesele lor, inclusiv în scop de marketing. Important: Adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm, precum și alte date e contact, atât ale membrilor cât și ale abonaților la newsletter gratuit, nu sunt aduse la cunoștința altor persoane, fie chiar și parteneri ai noștri, sub nicio formă, nici direct și nici indirect. Atunci când comunicările noastre se referă la parteneri ai noștri, această împrejurare este evidențiată fără echivoc.


Canalul Youtube

Utilizăm serviciile Youtube pentru publicarea și distribuirea de materiale video pe canalul dedicat https://www.youtube.com/channel/UCf8sI0ceQWUTK1SCwWxHO6Q , care conține date cu caracter personal ale persoanelor care le-au făcut publice în mod manifest. Distribuirea este gratuită. Pentru cercetarea detaliată a politicii de privacy Youtube click aici.


Pagina Facebook

Pagina noastră Facebook are același scop ca newsletter-ul gratuit. Având în vedere că, potrivit CJUE, administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica noastră de confidențialitate este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pagina Facebook administrată de noi: https://www.facebook.com/search/top?q=cristina%20onofrei

Procesarea plăților

Procesarea plăților se face utilizând serviciile Stripe. Atenție, utilizarea serviciilor de plată se realizează din inițiativa dumneavoastră, după ce parcurgeți și înțelegeți politica de confidențialitate și cookies Stripe.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail privacy@nextmefit.com , sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Return policy

Who we are

This information relates to the return policy for products marketed on the website: www.nextmefit.com,

administered by

NEXTME LAB S.R.L.

Address: Tomesti Village, Tomesti Commune, 1 Azaleei Street, Bloc 33, entrance A, 4th floor, Ap. 16, Iasi County, Romania

Registered in the Commercial Registry under No. J22/160/2022

Unique Identification Code (CUI): 45485453

Return term

Return purchased products using our website within 14 days of receipt of the item you purchased.

Return method

The return of the products can be done by any means of shipment, at the expense of the buyer.

Obligations of the applicant

It’s obligatory:

– to formulate or formally request a return;

– to inform us precisely about the order whose object you return it;

– not to send the proof of purchase to you, the tax invoice issued in your name, the person requesting your return;

– do not indicate the bank account where we will send you the value of the purchased good;

– send us purchased, including packaging.

During the return period, you must handle and inspect the goods carefully, similarly when you do this in a store. Please note that sealed products that have been unsealed, whether or not used after sealing, cannot be returned for reasons of hygiene and health protection, nor for products that are likely to deteriorate or expire quickly. Breakage or damage to the original packaging (original packaging is an integral part of the product), as well as scratching, soiling, staining, or impregnation of the products with external substances will cause refusal of return. Also, consumables from which you have already consumed cannot be returned.

Changing the condition of the products or damaging their original packaging, which could make it impossible to sell the product as a new product, will reduce the return value.

Return request

Please send us the return request either on paper, at the same time as the package, or by e-mail, to the return address return@nextmefit.com 

 Return destination address :

Digital Professional team srl

Romania, Bucharest

sector 3, str. Campia Libertatii, nr.43, camera1, bloc MC6, scara A, etaj 1, ap.8

 

You can also contact us by phone at: 0040753 459 515.

Returns by express courier or by mail will not be made by cash on delivery, but the return of the amounts paid will be made after by bank transfer, after our verification of compliance with the return conditions.

We will verify the fulfillment of the return conditions in the shortest time, usually two days, then we will send you the money, within 14 days.

Next Me de Cristina Onofrei
Scroll to Top